Przychodnia Eskulap

   czynna

od poniedziałku do piątku

godz. 7.00 - 16:00

 

 

 


Oferta świadczeń zdrowotnych

1. Medycyna Pracy

 • badania profilaktyczne / wstępne , okresowe , kontrolne / pracowników
 • badania uczniów i studentów
 • badania osób narażonych  na  promieniowanie jonizujące
 • badania osób uczestniczących  w ruchu kolejowym 

 2. Badnia  kandydatów na kierowców  i  kierowców

 3. Rehabilitacja

 • masaż
 • terapia manualna
 • elektroterapia/ jonoforeza , TENS, diadynamik itp./
 • magnetoterapia,
 • laseroterapia 
 • ultradźwięki
 • kinesiotaping

4.Porady  specjalistów  w  zakresie :

 • okulistyki
 • laryngologii
 • neurologii
 • chirurgii ogolnej
 • chorób wewnętrznych

 5. Badania psychologiczne 

 • bdania  kierowców 
 • badania operatorów  sprzętu 
 • inne

 6. Badania laboratoryjne / szeroki zakres/

7. Badania radiologiczne /RTG/