Przychodnia Eskulap

   czynna

od poniedziałku do piątku

godz. 7.00 - 16:00

 

 

 


Medycyna Pracy

CENNIK  USŁUG  MEDYCZNYCH

PORADNIA  MEDYCYNY  PRACY

Przychodnia ESKULAP  Kraków os. Złotej Jesieni 7

/ ceny do  uzgodnienia  w  ramach  zawieranych umów /

 

LP

RODZAJ  USŁUGI

CENA  BRUTTO

1

Konsultacja lekarza medycyny pracy - wydanie  zaświadczenia o zdolności do pracy

50,00 zł

2

Porada laryngologiczna

50,00 zł

3

Badanie audiometryczne

25,00 zł

4

Porada okulistyczna

50,00 zł

5

Porada neurologiczna

50,00 zł

6

Badanie kontrolne – wydanie zaświadczenia o zdolności do pracy

50,00 zł

7

Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

50,00 zł

8

Badanie ogólne moczu

8,00 zł

9

Glukoza

8,00 zł

10

Morfologia krwi

9,00 zł

11

Morfologia krwi z rozmazem

15,00 zł

12

OB

6,00 zł

13

Aminotransferaza ALT

8,00 zł

14

Aminotranferaza AST

8,00 zł

15

Bilirubina całkowita

9,50 zł

16

Cholesterol całkowity

8,00 zł

17

HDL cholesterol

8,00 zł

18

LDL cholesterol

8,00 zł

19

Trójglicerydy

8,50 zł

20

Kreatynina

8,00 zł

21

Reticulocyty

9,00 zł

22

Ołów we krwi

60,00 zł

23

ALA (kwas deltaaminolewulinowy) w moczu

30,00 zł

24

EKG

20,00 zł

25

EKG z opisem

27,00 zł

26

Spirometria

20,00 zł

27

Zdjęcie klatki piersiowej duży obrazek

26,00 zł

28

Zdjęcie  stawów łokciowych - porównawcze

30,00 zł

29

Zdjęcie nadgarstka - porównawcze

26,00 zł

30

Próby naczyniowe – komplet (termometria skórna,palestozjometria , próba oziębieniowa)

55,00 zł

31

Wydanie zaświadczenia /orzeczenia lekarskiego – duplikat

20,00 zł

32

Udział w posiedzeniu komisji BHP działającej u pracodawcy

200,00 zł

33

Udział lekarza w komisji rehabilitacyjnej

100,00 zł za jedną zgłoszoną osobę

 

 

 

PRACOWNIA  PSYCHOLOGICZNA

 

1

Badanie kierowców , instruktorów , egzaminatorów

150 zł

2

Badanie operatorów

80,00 zł

3

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

40,00 zł